Ogłoszenie - Nabycie udziałów przedsiębiorstwa "AGROMECH"

By in
856
Ogłoszenie - Nabycie udziałów przedsiębiorstwa "AGROMECH"

Zarząd Spółki „AGROMECH” sp. z o.o. z siedzibą w Sokółce Os. Buchwałowo 10 / 16-100 Sokółka na podstawie opinii prawnej wykonanej przez KANCELARIĘ RADCY PRAWNEGO ALINA SOBOLEWSKA z dnia 21 listpada 2022r sporządził ostateczną listę pracowników, którym przysługuje nieodpłatne nabycie udziałów PRZEDSIĘBORSTWA PRODUKCYJNO
USŁUGOWO-HANDLOWE „AGROMECH” Sp z o.o.

Ilość przeznaczonych udziałów do przekazania to : 3684 szt.

W dniach od 06-12-2022 do dnia 31-12-2022r będą zawierane umowy w Knacelerii Notarialnej – Leonarda Drożdzewicza ul Sikorskiego 31 w Sokółce w godzinach wcześniej ustalonych z pracownikami i notariuszem. Należy nieć przy sobie dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku spadkobierców należy przedstawić postanowienie
spadkowe oraz zaświadczenie z URZĘDU SKARBOWEGO o uregulowaniu podatku od spadku. W przypadku nie zgłoszenie się osób którym przypadają udziały, udziały te przechodzą rzecz Gminy Sokółka po upływie 3 miesięcy licząc o dnia 1-01-2023r do dnia 31-03-2023r.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie spółki w wtorki i czwartki w godzinach od 09:00 do godziny 14:00 , drogą email: sekretariat@agromech.pl lub telefonicznie 85 711 22 58.

O czym zawiadamia Zarząd

54321
(0 votes. Average 0 of 5)