Wyprzedaż sprzętu

By in
1672
Wyprzedaż sprzętu


Firma Agromech w Sokółce ogłasza wyprzedaż środków trwałych zakładu.

Prasy, piece, auta i wiele innych.

Oferty należy składać do dnia 12-08 do godzi 14:30  w kopercie lub przesłać na skrzynkę mailową sekretariat@agromech.pl z podaniem ceny i tel. kontaktowym w celu oddzwonienia (nie mniejszej niż cena min / podana w zestawieniu).

Otwarcie odbędzie w dniu 13 sierpnia o godz. 10:00!

Najwyższa oferta wygrywa.

W załączniku lista wyprzedawanych dóbr.

p-s/ Sawicki

UWAGA

Numery na zdjęciach nie odpowiadają  numerom na liście

54321
(0 votes. Average 0 of 5)